Износът на зърно от порта във Варна е с ръст от 10,5%

През миналата седмица през пристанище Варна не е реализиран експорт на пшеница, ечемик и рапица. 
 
Въпреки това, общо за периода от началото на пазарната 2016/17 година до момента, износът на пшеница през порта нараства с 10,5% на годишна база, до 1 538,8 хил. тона, а този на рапица – над три пъти, до 216,5 хил. тона. 
 
Това гласят данните от оперативния анализ за седмицата на министерството на земеделието и храните (МЗХ).
От друга страна, експортираното количество ечемик е с 86,2% под отчетеното за същия период на предходната маркетингова година.
 
От началото на настоящата пазарна година до момента през пристанище Бургас са изнесени 25,8 хил. тона пшеница и 6,5 хил. тона ечемик, а експорт на рапица все още не е реализиран. 
 
 
По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път), през периода юли – декември 2016 г. от страната са изнесени общо 3 277,1 хил. тона пшеница, 236,7 хил. тона ечемик и 489,7 хил. тона рапица.
 
Спрямо същия период на предходната година, експортът на пшеница и рапица нараства съответно с 41,5% и 104,2%, докато този на ечемик се свива с 36,1%. 
 
 
През изминалата седмица износът на слънчоглед през порта в морската столица се активизира като са натоварени 20,1 хил. тона, докато експортът на царевица остава в застой. Общо за периода 01.09.2016 г. – 12.03.2017 г., износът на царевица и слънчоглед през порта намалява съответно с 45,9% и 7,2% на годишна база.
 
От началото на 2016/17 пазарна година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от порта в Бургас. По предварителни данни на НСИ, общият износ на царевица през периода септември – декември на пазарната 2016/17 година е в размер на 649,7 хил. тона, а този на слънчоглед – 246,9 хил. тона, съответно с 2,5% и 10,8% по-малко на годишна база. 
 
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 01.07.2016 г. до 12.03.2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас. 
 
 
Данните на НСИ сочат, че за периода от началото на пазарната година до края на календарната 2016 г. вносът на посочените култури е както следва: пшеница – 13,9 хил. тона, ечемик – 12,7 хил. тона, рапица – 30,8 хил. тона, царевица – 9,2 хил. тона и слънчоглед – 116,6 хил. тона. 
 
Спрямо аналогичния период на 2015 г. при вноса на пшеница и царевица се наблюдава намаление, съответно с 5,4% и 38,1%, докато импортът на останалите наблюдавани култури нараства – слънчоглед - с 49,9%, ечемик – четири пъти и рапица – пет пъти. 
 
Въпреки отчетения значителен ръст при вноса на ечемик и рапица, в количествено отношение измененията са сравнително малки, съответно с 9,7 хил. тона и 25,2 хил. тона.

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Коментирай

0 Коментара

Все още няма коментар!