Първи признаци за ръст на световните износни цени на говеждото

Движението на цените, основано на данните от 3-те най-големи световни износители – Австралия, САЩ и Бразилия, отразява промените в търсенето/предлагането на световния пазар, съобщава meatinfo.co.uk.

Все повече инвестиции се насочват към месодайно говедовъдство

При цена 5 314 щатски долара за тон експортната цена на охладеното и замразено говеждо месо на базата на данните от трите водещи износители в последното тримесечие на 2016 г. се е повишила с 3% в сравнение със същия период на 2015 г.

В същото време в сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г., когато световният пазар бе в пик, тя все още е с 10% по-ниска.

За топ 3 износителите обемите през последното тримесечие на 2016 г. са се понижили с 9%, сравнено с предходната година.

В Австралия, отчитайки, че ситуацията на вътрешния пазар започна да се ожесточава през 2016 г., цените на едрия рогат добитък достигнаха рекордно ниво.През последното тримесечие на миналата година те са възлизали средно на 5 442 щатски долара за тон, а средната експортна цена на прясно/замразено говеждо месо от Австралия в доларово изражение се е повишила с 4% на годишна база.

Така, не за изненада, с оглед понижаването на обемите на производство в периода септември-декември 2016 г. е отчетено понижение с 18% в сравнение с предходната година , което в значителна степен доведе до значителен спад на търговията на основия пазар – САЩ.

По-ниските обеми на доставки на говеждо месо от Австралия стана причина за това, Бразилия значително да увеличи търговията си с Китай, отчитайки падането на ограниченията, свързани с шапа, а също така и с Хонконг и, в ограничена степен, с Близкия Изток.

Напълно възможно е производството на говеждо месо в Бразилия да остане ниско тази година, въпреки че не е изключен лек ръст.В същото време обема на експорта може да остане висок, тъй като сложната икономическа ситуация продължава да намалява вътрешното търсене на говеждо месо, което е по-скъпо, отколкото другите меса.

Промените в обменния крус също могат да изиграят роля във формирането на обемите и цените на експортното говеждо месо.
Световни обеми на експорт на говеждо месо

САЩ успяха да увеличат своята търговия с Далечния Изток, например Южна Корея и Япония, които са важни пазари за Австралия. Страната планира да увеличи производството на говеждо месо, което допълнително ще доведе до изместване на Австралия на ключови пазари.

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) прогнозира 5% ръст на търговията през тази година. За това ще допринесат по-ниските цени на едрия рогат добитък, особено на бичетата.Скромният ръст на световното търсене отразява основно факта, че китайският внос на говеждо месо е нараснал през 2016 г. в сравнение с предходната година, макар вносната цена да е била по-ниска.

Китайските потребители, особено по-платежоспособните градски жители, продължават да демонстрират повишено търсене на говеждо месо.

Говорейки за пазара на говеждо месо през 2017 г., може да отбележим, че събитията в Австралия и Китай в частност ще окажат ключово влияние на световния пазар на говеждо месо през следващите няколко месеца.

Колкото до световния внос на говеждо месо, китайският пазар отново показва ръст, като през 2016 г. доставките регистрират 20% ръст в сравнение с 2015 г. Прогнозата е за допълнителен ръст през 2017 г.

Китай в момента е вторият по големина световен вносител на говеждо месо след САЩ. Макар китайското потребление на говеждо месо да е по-слабо, отколкото спрямо свинското и птичето месо, стабилното вътрешно производство и потребителските предпочитания тласкат търсенето на вносна продукция нагоре.Благодарение на по-ниските цени и по-слабия валутен курс, продукцията от Южна Америка се намира в изгодна позиция на китайския пазар спрямо австралийското говеждо месо.

Очаква се, вносът на говеждо месо да бъде стабилен и дори да покаже лек ръст в страни като Япония и Южна Корея, въпреки съкращаването на производството в двете страни.

Руският износ продължава да отчита спад. През миналата година той се е понижил със 17% спрямо 2015 г.

Намаляването на обема на световния експорт ще намери своето отражението върху световните цени на говеждото месо.

Перспективите за 2017 г. изглеждат като цяло позитивни, особено ако световното търсене се увеличи, което ще доведе до прогнозираните събития в Китай и сложната ситуация с доставките в Австралия.

Тези глобални събития дори могат да повлияят на пазара на говеждо месо в ЕС, особено по отношение на вноса и дори в някаква степен върху европейския износ.

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Коментирай

0 Коментара

Все още няма коментар!