Участвайте в модернизирането на ОСП след 2020 до 2 май

Дебатът за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и за модернизирането на сегашната вече започна в цяла Европа. До 2 май 2017 г. родните земеделци могат да се включат в цялостния процес по структуриране и моделиране на ОСП, като отговорят на анкета, изготвена от Европейската комисия (ЕК).

 

Участие в проучването могат да вземат бенефициенти, организации, съюзи и като цяло всички заинтересовани от премоделирането на ОСП. Анкетата, публикувана на сайта на ЕК, включва въпроси, свързани с предизвикателствата в сегашната политика, инструментите за прилагане на мерки от ОСП, иновациите и трудностите, които срещат фермерите, при изпълнение на политиката.

 

Йежи Плева: ЕК насочва инвестиции за иновациите в земеделието (видео)

 

 

В ексклузивно интервю за Фермер.БГ генералният директор на дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК Йежи Плева каза:

 

 

„ОСП е определена до 2020 г. През настоящия период се прилагат политиките за директни плащания, агроекологични мерки, развитие на селските райони. Относно това какво предстои след 2020 г., все още се дискутира. Необходимо е да направи и оценка на различните предложения и на база процедурата, която се съблюдава от ЕК, да излезем с предложения. Точно затова е и трудно да се кажа какъв би бил изходът от този дебат“.

 

 

Анкетата е достъпна и в преведен вариант на сайта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), както и на сайта на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

 

 

Резултатите от българския въпросник ще бъдат оповестени на публична конференция през юли 2017 г.

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Коментирай

0 Коментара

Все още няма коментар!