Условия за получаване на качествени пчелни продукти

Условия за получаване на качествени пчелни продукти. Това ще представят пред пчелари на 9 септември във Варна. Лекцията се организира от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Тракийския университет в Стара Загора.
 
На семинара проф. Иванка Желязкова от Тракийския университет ще запознае гостите с хигиенното поведение при пчелните семейства като фактор за повишаване продуктивността и качеството на пчелните продукти. В рамките на семинара, експертът ще представи проучвания от хигиенното поведение на медоносната пчела в България.
 
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ във Варна ще разяснят на участниците на семинара възможностите за подпомагане на земеделските производители отглеждащи пчелни семейства по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
 
П Р О Г Р А М А:
8:45 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 
09:00 – 11:00 ч. Хигиенното поведение при пчелните семейства като фактор за повишаване продуктивността и качеството на пчелните продукти 
Лектор: Проф. Иванка Желязкова, Тракийски университет 
11:00 – 11:15 ч. Пауза 
11:15 – 12:15 ч. Проучвания на хигиенното поведение на медоносната пчела в България
Лектор: Проф. Иванка Желязкова, Тракийски университет 
12:15 – 12:45 ч. Възможности за подпомагане на земеделските производители отглеждащи пчелни семейства по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. 
Лектори: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ 
12:45 ч. Дискусия и закриване на семинара
 
Събитието е безплатно и отворено за всички. То ще се проведе във Варна, Дворец на културата и спорта, бул. “Княз Борис I“ № 115

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Коментирай

2 Коментара

julija

финансови услуги за промишлени и селскостопански инвестиции\nНие сме кооперация, която е упълномощена от Министерството на финансите да предоставя заемни услуги за финансиране на селскостопански проекти във всички страни от Европейския съюз.\nофертите се предлагат от максимум 10 000 евро до максимална сума от 500 000 евро за придобиване на ферми и ферми.\nпогасяването на такова финансиране ще бъде извършено при лихвен процент от 3% годишно за максимален период от 35 години.\nЗа цялата информация относно условията се свържете с нашата агенция по пощата.\nИмейл: pro-kredits017@inbox.lv

julija

финансови услуги за промишлени и селскостопански инвестиции\nНие сме кооперация, която е упълномощена от Министерството на финансите да предоставя заемни услуги за финансиране на селскостопански проекти във всички страни от Европейския съюз.\nофертите се предлагат от максимум 10 000 евро до максимална сума от 500 000 евро за придобиване на ферми и ферми.\nпогасяването на такова финансиране ще бъде извършено при лихвен процент от 3% годишно за максимален период от 35 години.\nЗа цялата информация относно условията се свържете с нашата агенция по пощата.\nИмейл: pro-kredits017@inbox.lv