Китай ще изчерпи ресурсите на световното селско стопанство

пшеницаВ следващите 10 години търсенето от Китай на чуждестранни селскостопански стоки ще се увеличи, прогнозира Организацията за международно сътрудничество и развитие (ОИСР) в своя годишен доклад за земеделието. Както отбелязва Financial Times, на Китай се отделя цяла глава, което се случва за първият път в историята на доклада.

До 2022 г. Китай ще купи два пъти повече чуждо фуражно зърно, отколкото в момента. Също ще удвои вноса на говеждо месо, докато вносът на соя ще се увеличи с 40%. Както се казва в доклада, да се изхрани бързо нарастващия Китай в условията на ограничени ресурси е сложна задача. Собствените ресурси на Китай, според изчисленията на ОИСР, не са достатъчни.

Влизането на Китай на световния пазар на селскостопански продукти е довело до увеличаване на сливанията и придобиванията в сектора. Не толкова отдавна, китайската компания Shuang обяви покупката на американския производител на свинско месо Smithfield за 7 млрд. долара, а агропромишлените компании Archer Daniels Midland и Marubeni през последната година са изразходвали 10 млрд. долара за инвестиции в австралийски и американски фирми, които доставят зърно в Китай.

В Китай бързо нарастващата средна класа води до промяна в навиците на потребителите, расте търсенето на месо. Това увеличава тежестта върху селскостопанския сектор, който се опитва да изхрани една пета от населението на света в условия на недостиг на обработваема земя и вода.

Ръстът на вноса на храни в Китай ще доведе до по-високи цени, особено на месото, рибата и биогоривата. Увеличението на търсенето ще се комбинира със забавяне на производството. До 2022 г. Китай, както предвижда ОИСР, ще стане най-големият потребител в света на свинско месо, изпреварвайки Европейския съюз.

Известният инвеститор Джим Роджърс отдавна прогнозира глобален недостиг на храна, поради който цените на храните ще „литнат в небесата”. На собствените си лекции той призовава студентите да изучават селскостопански науки и да купуват трактори.

Коментирай

0 Коментара

Все още няма коментар!