Румънски земеделци черпят опит от Института по земеделие и семезнание в Русе

Традиционната среща заседание на българо-румънската земеделска група в Русе се проведе в петък, на която румънски земеделци се запознаха с дейността на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, съобщиха от института. 
 
 
Сред официалните гости на срещата бяха Дорин Октавиан и Флорин Николае, държавен секретар и член на неговия кабинет в Министерството на земеделието на Румъния.
 
От българска страна присъстваха проф. д-р Христо Даскалов, заместник-председател на Селскостопанската академия в София, доц. д-р Галина Дякова, доц. д-р Димо Недялков, доц. д-р Веселин Дочев, директор и зам.-директори на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ Русе, представители на академичният състав, зам. -областен управител на Русе,  Областна служба „Земеделие и гори”, Областна служба за съвети в земеделието, проф. Петър Димитров от РУ „Ангел Кънчев“ и земеделски производители от Русенска област.
 
 
Доц. д-р Дякова запозна присъстващите с материално-техническата база на института, създаването на нови линии и сортове на някои култури, технологии за отглеждане на полски култури и лоза и извършваната селекционна дейност. 
 
Тя представи част от проектите, в които е участвал института и осъществените международни контакти. И допълни, че институтът поддържа растителен геофонд от 12 869 образци сред които пшеница, овес, фасул, люцерна и други.
 
„Ние сме доста зарадвани от интереса, проявен към института. За всеки научен работник, това е признание за положените усилия и мотивация за понататъшни научни изследвания“, заяви доц. Дякова.
 
Сортовете люцерна и лоза, селектирани в института, са атрактивни и за румънските производители, тъй като са създадени при почти идентични климатични условия, като интересът към тях се повишава. 
 
 
Дискусията продължи на територията на института, където двете делегации имаха възможността да се запознаят с дейността му. Доц. д-р Дякова прие предизвикателството да изпълни приетото по-рано решение за организиране на своеобразно състезание между ППК „Старт 93”, село Караманово и Костел Патеръу, български и румънски производители на органична тор.
 
Експериментът ще се проведе в опитното поле на института и резултатите ще се докладват в комисията след неговото приключване.
След посещението на румънците  се надяваме  на бъдеща съвместна работа в областта на земеделската наука, ще може да търсим и общо европейско финансиране. Реалните резултати  се измерват чрез създадените партньорства между институциите и  сключените договори.
 

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Коментирай

0 Коментара

Все още няма коментар!