Пчеларите по мярка 214, 10 и 11 трябва да разполагат с идентификационни табелки

Средство за официална идентификация на пчелните семейства – това е едно от задължителните условия пред участващите за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014- 2020 г.) и мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г., пчелари. Това става ясно от Наредбата за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, изготвена от служебния министър на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков от 17 март и все още не обнародвана в Държавен вестник (ДВ).
 
 
Според наредбата средството за официална идентификация на пчелните семейства е индивидуалната идентификационна табела. Необходимо е тя да бъде изготвена от гъвкав, пластичен материал. Ето и другите условия:
 
- защитено от фалшифициране, лесно да се разчита през целия живот на пчелното семейство и надписът му да не може се заличава; 
- направено така, че след поставяне на капака на кошера да остава на мястото на поставяне;
- да бъде с жълт цвят; 
- има правоъгълна форма – височина 45-60 мм и дължина 65-90 мм; 
- структурата на номера се състои от: абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), номер „100 XXX XXXXХ XXXX“, като, първите три цифри на табелата показват кода на страната (100), следващите три показват кода на производителя и/или търговеца на табелата, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация на пчелното семейство, като последните четири цифри са с по-голям размер;
 
 
- надписите са в черен цвят, разположени са на три реда и съдържат: 
а) абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), като символите са с минимална височина 5 мм;
б) бар код с номера на индивидуалната идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство с минимална височина 8 мм; 
в) номера на индивидуална идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство, като първите 11 символа са с височина 5 мм, а последните 4 – с височина 10 мм
 
Пчелните семейства се идентифицират от собственика на животновъдния обект като от дясната страна на предната част на капака на кошера се поставя индивидуална идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство. Задължително условие е това тя да бъде закрепена трайно, така че да остане на мястото на поставяне.
 

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Коментирай

0 Коментара

Все още няма коментар!