Слънчогледът - възможности и перспективи за българското производство

Слънчогледът е втората култура след житните, заемаща най-много земеделски площи в България. Земеделците се доверяват и залагат на слънчогледа, като по този начин си осигуряват рентабилно производство в техните стопанства.

 

През 2017 година се наблюдава леко повишение на площите от слънчоглед в цялата страна и особено в Южна България, поради факта, че изключително голям процент от рапичните полета бяха развалени. Зад това един земеделец  да получи  висок добив с добри качествени показатели ключово значение има и правилното извеждане на растителната защита при тази култура. Все по-често се усеща необходимост от поне две фунгицидни третирания при слънчогледа поради редица фактори. Неблагоприятните климатични условия, съчетани с  ограничено сеитбообращение, са най – честата предпоставка за натиск на различни патогени по слънчогледовите растения, което неминуемо води до намаляване в добива.

 

По аналог с рапицата като култура, която се напада с голяма част от болестите, нападащи слънчогледа, земеделците започнаха да извършват първото третиране на посевите с фунгицид най – често от групата на триазолите срещу болести като фома, фомопсис,  алтернария. Второто третиране се извършва с по-комплексен  фунгицид, който да се справя с все по- често срещаната септориоза по слънчогледовите посеви, ботритис, склеротиния.

 

Болестите, които най–често водят до редуциране в добива и намаляване на качеството на продукцията, са: ръжда по слънчогледа (Pucciniahelianthi)

 

 

септориоза по слънчогледа (Septoriahelianthi)

 

 

черни петна/ фомоза (Phomamacdonaldi)

фомопсис (Phompsishelianthi)

 

 

алтернария (Alternariahelianthi), ботритис (Botrytiscinerea) и склеротийно увяхване (Scelrotiniasclerotiorum).

 

 

 

Фунгицидът Сфера Макс дава ефективно и бързо справяне с все по-често срещаната септориоза по слънчогледа. Оптималният период на приложение е от момента, в който слънчогледа развие достатъчно листна маса и затвори междуредовото пространство до фаза жълт бутон. В този период  от една страна разтворът се разходва най – пълноценно, а от друга растенията остават защитени от патогени. Допълнителният физиологичен ефект на Сфера Макс има пряко положително въздействие върху добива.  
 
Сфера Макс дава сигурност и възможност за по – високи добиви!!!
 
ПРЕДИМСТВА НА СФЕРА МАКС:
Отлично действие срещу широк кръг от болести 
Дълъг период на надеждна защита 
Физиологичен ефект, който има пряко положително въздействие върху добива, особено в условията на засушаване или абиотичен стрес 
Лечебно и защитно действие 
Иновативна, високоефективна формулация 
 
 
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

 

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:
Използвайте Сфера Макс с работен разтвор между 20 и 60 л/дка
Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на културата, която трябва да бъде предпазена 
 
ВЛИЯНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА:
В случай на голям стрес (преовлажняване или суша) или големи температурни амплитуди (15-20 °C), избягвайте третиране 
Ако максималните температури надвишават 25 °C се препоръчва третиране рано сутрин или късно вечер. 
 

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Коментирай

0 Коментара

Все още няма коментар!