Контакти

За контакти

Допълнителна информация

Сайтът Селскостопанска социална мрежа - AgroNET.bg се разработва и поддържа от фирма АгриГейт Медия ООД.

 

За връзка с нас:

За технически проблеми: 0879 11 60 06 , 0878 66 47 12

За реклама : 0878 24 25 87

За общи въпроси : 0878 11 11 21

 

* всички телефонни разговори се записват!

 

Адрес на фирмата:

гр. Велико Търново

ул. Цанко Церковски 37