Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам

Политика за поверителност

Защита на личните данни

1. Уебсайтът AgroNET.bg (накратко "АгриГейт Медия") има право да събира и използва информация относно Потребителите на AgroNET.bg, като гарантира, че личните данни на всички Потребители на "АгриГейт Медия" се обработват съгласно ЗЗЛД.

2. Информацията, чрез която Потребител може да бъде идентифициран на Уебсайта AgroNET.bg може да включва име, фамилия, възраст, населено място, e-mail както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта AgroNET.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя съгласно настоящите Общи условия и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

3. Всеки регистриран Потребител има право на достъп до потребителския си профил чрез своите потребителско име, email адрес и парола, където може да поправя, актуализира и/или изтрива своите лични данни, съхранявани от "АгриГейт Медия".

4. Когато Потребителят използва Услугите на "АгриГейт Медия", публикува лична информация като активности, коментари, снимки, тази лична информация ще бъде достъпна за всички останали Потребители, включващи и не само неговите приятели в Уебсайта. За всички останали Потребители, посетили потребителския профил на Потребителя, е достъпна и предоставената от него информация като име и фамилия, населено място, дата на регистрация, предоставено описание, снимка и други предоставени от Потребителя данни. Потребителят има възможност да ограничи видимостта на своите активности и информация от настройките в личния си профил. В противен случай със съгласието си с настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на Уебсайта AgroNET.bg.

5. "АгриГейт Медия" полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6. "АгриГейт Медия" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

7. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя, "АгриГейт Медия" ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

8. "АгриГейт Медия" събира и използва информацията, предоставена от Потребителя за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за изпращане на промени, новини, подобрения, предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите на "АгриГейт Медия", Потребителят се съгласява да получава информативни и търговски съобщения, изпращани от "АгриГейт Медия". Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "АгриГейт Медия".

9. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу това, като изпрати писмено съобщение до "АгриГейт Медия" на посочените email адреси за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

10. "АгриГейт Медия" си запазва правото, но не е задължен да следи публикуваното Потребителско съдържание и да предприеме мерки по премахване на подобно съдържание с или без причина, в случай, че то нарушава закона и/или настоящите Общи условия, или с цел защита правата на Потребители на "АгриГейт Медия" или на трети лица. "АгриГейт Медия" си запазва правото да изтрие Потребителско съдържание, ако има основателна молба от Потребители или трети лица.

11. "АгриГейт Медия" се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването от него на услугите на AgroNET.bg и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а. това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б. това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на "АгриГейт Медия";
в. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на "АгриГейт Медия" за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите на AgroNET.bg;
д. това не зависи от "АгриГейт Медия", а от личния избор и настройки на Потребителя;
е. други посочени в закона случаи.

12. "АгриГейт Медия" може да споделя нелични потребителски данни (като например анонимни данни за потреблението на Уебсайта AgroNET.bg - импресии, кликове, посещения, входящи/изходящи страници, информация за използваните от Потребителите операционни системи, браузъри и др.) със заинтересовани трети страни, с цел по-лесното разбиране концепцията и услугите на "АгриГейт Медия".

13. При използване на Уебсайта AgroNET.bg, "АгриГейт Медия" има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървър на "АгриГейт Медия" във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на "АгриГейт Медия" и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта AgroNET.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, "АгриГейт Медия" съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

14. "АгриГейт Медия" има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

15. Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9, Компютърни престъпления) и действащото законодателство на Република България.